OUDEREN BELANGEN NIJMEGEN
                 (NIET ALLEEN VOOR OUDEREN)                   

Leo Venderbosch (lijsttrekker)

Geboren in 1945- getrouwd en woont in  Nijmegen (Hatert)

Opleiding:HBS-A: marketing;

leraar textielopleidingen Detex; rayonleider textiel warenhuizen en vertegenwoordigerscorpsen.

Ervaringen: 5 jaar voorzitter TV. Lindenholt;

5 jaar voorzitter kunstfestivals; 

sinds 5 jaar  gekozen en actief in landelijke ledenraad ANBO, met meer als 100.000 leden belangrijke belangenbehartiger van senioren.

1 jaar fractievolger Nijmegen. 

 

 

 Peter Rutten

25 februari geboren in Nijmegen 1957

Getrouwd:Woonachtig in Heseveld (Nieuw West)

Opleiding; vier klassen Havo;douaneopleding;Mbo sociale dienstverlening;

Werkervaring:Douanier:Jeugdhulpverlening; archiefwerkzaamheden.

Vrijwilligerswerk: Redacteur Wijkblad en lesgeven aan ouderen mbt internet: mantelzorg

Politieke ervaring: Groot aantal jaren wijkraad Heseveld: fractievolger Gemeenteraad

Hobby"s: kamperen en internetWim Crum 


 (Kandidaat wethouder)

Geboren in 1943.

Woonachtig in Oud West

 Gepensioneerd.

Functies: o.a.: oud- directeur P.O.met portefeuilles financiën en personeel; oud-ambassadeur Min. van Onderwijs voor elektronisch jaarverslag en lumpsumbekostiging P.O.

Adviseurs- freelance functies:

oud-veldadviseur voor Stichting Leerplan Ontwikkeling Enschede: o.a.voor kerndoelen, dans, mime en drama, keuzecursus handvaardigheid voor 10 - 12 jarigen;  

consulent/adviseur voor de V.O.O;( bv. training medezeggenschap in het PO voor ouders van Turkse en Marokkaanse kinderen )

  ambassadeur voor nieuwe wet medezeggenschap Min.van Onderwijs voor V.O.O; 

  oud- onderzoeker of bv.gemeentes met openbaar onderwijs rijp waren voor invoering lumpsum P.O. in opdracht van    het Ministerie van Onderwijs voor besturenbond Vos/Abb;

  trainer begrotingen leren  opstellen en lezen en meerjarenplannen( met inventariseren en afschrijvingen) maken voor   o.a. schooldirecteuren

  Oud-bestuurslid van de Schooladviesdienst (SAD en later Marant) te Nijmegen
  Politieke ervaring: in Wijchen en Nijmegen opgedaan.(ook nog even in de Duitse politiek, toen ik daar woonde) 
Vrijwilligerswerk: aantal jaren o.a. Fibon= financieel beheer ouderen Nijmegen: helpen bij financiële problemen, bij schuldsanering,  belasting invullen etc.